جمع‌اوری اطلاعات پیش از خرید خودرو باعث می‌شود که شما هنگام انتخاب کمتر تردید داشته باشید و با توجه به نیازهایتان دست به انتخاب بزنید. اما قبل از خرید باید چه سوالاتی از فروشندگان خودرو در دیوار بپرسید؟ دانستنِ چه مواردی لازم است و آنها را چگونه باید دسته بندی کرد؟ ما پیشنهاد می‌کنیم از نمونه سوالات زیر چند تایی همراهتان داشته باشید و بعد از آنکه خودرویی چشمتان را گرفت، بخش‌های مختلفش را با کمک فروشنده پر کنید. این کار می‌تواند تلفنی صورت بگیرد.

 

نام مالک:

تلفن:

نام و مدل خودرو:                      سال:

مسافت پیموده شده: چرا مسافت پایین؟ چرا مسافت بالا؟

رنگ بیرونی:

رنگ داخل:                  جنس مواد داخل:

تعداد درب:

موتور:

سیستم دنده‌ی ماشین، اتوماتیک یا دستی:

آیا شما صاحب اولین ماشین هستید؟

سند ماشین دست چندم است؟

نیاز به تعمیر عمده وجود دارد؟ در کجا؟

آیا تصادف داشته‌اید؟ کدام قسمت ماشین؟

ماشین رنگ شدگی دارد؟ کجا؟

آیا لوازم اضافی روی ماشین سوار است؟

مدت اعتبار بیمه:                      تخفیف بیمه دارد؟ چند سال؟

یادداشت ویژه:

قیمت: